Campervisie

Deze website is bedoeld voor gemeenten, bedrijven of particulieren die overwegen één of meerdere camperplaatsen aan te leggen.

Campers zijn auto’s bestemd en gemaakt om mee over de wereld te zwerven, leuke plaatsen te bekijken en er kortere of langere tijd in te verblijven. Op deze manier ervaren de gebruikers van campers hun “vrijheid”. Campers zijn niet gemaakt om (langere tijd) op een camping te staan. De campergebruiker is te vergelijken met een botenbezitter: neerstrijken, recreëren, consumeren, overnachten en verder trekken. Op het moment dat de campergebruiker is zijn camper stapt is zijn vakantie begonnen. Want door de eigen vuil- en schoonwatertanks, douche, keuken en slaapgelegenheid is de campergebruiker, net als de bootbezitter selfsupporting. Hij kan gaan en staan waar hij wil. Overnachten vraagt maar om weinig voorzieningen, zoals om de paar dagen een watertappunt, een vuilwaterafvoerput en een lozingspunt voor het (cassette)toilet.

De meerderheid van de campergebruikers (ruim 35%) komen niet op een camping, een ander deel komt zelden op een camping en een klein deel gebruikt de camper als caravan en komt altijd op een camping.

De mening dat er op de campings voldoende plaats is, lost het probleem voor 70% van de campergebruikers niet op en dat zijn in Europa toch ruim 1.500.000 campers!!!!!!!!!!!!. Het zijn uitspraken van mensen die niet begrijpen of niet willen begrijpen wat de meerderheid van de campergebruikers wil en zoekt. Gelukkig begrijpen steeds meer gemeenten en middenstanders wat campergebruikers willen en zorgen voor camperplaatsen, al dan niet met voorzieningen.

Gebruikers van een campers hebben behoefte aan een soepel(er) beleid van de lagere overheden, waar het gaat om het overnachten buiten campings. Dat kan o.a. door het ‘vrij overnachten’ in een camper toe te staan (voor zover dat al verboden kan/mag worden), dan wel het overnachten op daarvoor speciaal aangewezen -en liefst ingerichte- plaatsen (= camperplekken).

Na de afschaffing van de Wet op de Openluchtrecreatie hebben de gemeenten, binnen de internationale regels, de bevoegdheid hierover beleid te maken (geen beleid = vrij parkeren/camperen toegestaan).

Deze website helpt de overheid en het bedrijfsleven haar visie op het product campers te ontwikkelen en waar nodig bij te stellen. Nu er steeds meer campers worden verkocht en steeds minder caravans, zullen de overheden en het bedrijfsleven daar op in moeten spelen, willen zij toeristen met een camper aantrekken. Doen zij dat niet dan zullen de meeste campergebruikers in de ons omringende landen vakantie houden.  Ook hebben veel campergebruikers hun mening gegeven, deze kunt u hier lezen. Tenslotte mag de gemeente geen totaal verbod instellen, de keuze van een verblijfplaats is vrij, tenzij …. Meer hierover op regels m.b.t. de regelgevende bevoegdheid.

Voor bedrijven hebben wij aantrekkelijke reclame mogelijkheden.

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij de webmaster. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijk toestemming vooraf van de webmaster.

Lees alvorens gebruik te maken van deze website de gebruikersovereenkomst.

Share

4 reacties op “Campervisie

  1. Ik had eens een vraagje,gisteren had ik een zwaar discussie met een politie agent .ik stond op een camperplaats in België en naar zijn verduideling mag je in België op geen enkele plaats overnachten omdat u staat op een openbare plaats en niet privé ,daar het bij de wet verboden is .ook al is het een erkende camperplaats .hij zei me dat ik me eens de wet moet leren lezen en aan al die de boeken er over uitgeven,dat die eerst eens het wetsovereenkomst moeten in kijken .weet iemand waar er een duidelijke overeenkomst in staat .of moet ik naar de provincie politie gaan ,of staat het in het staatsblad .

  2. Martin.

    Respect voor de foto’s die worden gepubliceerd op de diverse sites.
    Ze geven een famtastisch beeld van sommige geweldige plaatsen.
    Een echt gemis is, denk ik, dat de plaatsen niet zijn benoemd / aangegeven. Het zou daarom een pluspunt zijn als deze foto’s zouden worden voorzien van een (algemene) plaatsaanduiding.
    Met beste groeten Berendth.

Geef een reactie