Reacties brief Veere

Reacties brief Veere

Reactie VVD.

In reactie op uw mail kan ik u antwoorden dat de gemeenteraad van Veere de betreffende artikelen in de APV welbewust heeft opgenomen.

In de gemeente Veere zijn er 163 minicampings en 23 campings. Dat betekent dat er per 1,5 km2 één camping is waar ook campers kunnen overnachten. Er is dus geen noodzaak om ook nog toe te staan dat campers mogen overnachten op andere plaatsen in de gemeente Veere.

Op 28 nov. 2011 is het onderwerp Campers aan de orde geweest in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Het college kwam toen met een voorstel om gemeentelijke camperplaatsen in te richten. De raad heeft toen uitgesproken dat ze dat niet wilden o.a. om bovenstaande redenen. Ondersteund door de uitspraak van Willem Helwegen, directeur van de Nederlandse Kampeerauto club in het blad Recreatie van november 2011: hij zei “Een camperplaats naast een camping, dat moet je niet willen”.

Bovendien heeft in 2015 ook de ACM bepaald dat de gemeente, op basis van de Wet Markt en Overheid, geen gratis overnachtingsplaatsen aan mag bieden aan campers, zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14416/Brief-aan-VNG-over-regels-bij-aanbieden-camperplaatsen-door-gemeenten-wet-MenO,

M.b.t. de handhaving van illegaal kamperen verwijs ik u ook naar bijgaand artikel uit 2016 waarin aangegeven wordt dat overnachten in campers buitenom de reguliere kampeerterreinen regelmatig tot overlast leidt: https://www.hvzeeland.nl/nieuws/30101-weer-boetes-illegaal-kamperen-veere

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben over de motivatie van de raad van Veere en de fractie van de VVD om de betreffende artikelen op te nemen in de APV.

Mijn reactie hierop:

Dank voor uw reactie, maar u gaat volledig voorbij aan hetgeen ik in mijn brief aangeef. Dat er campings zijn is mij bekend, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat een volledig verbod, zoals in uw gemeente, in strijd is met hogere wettelijke bepalingen. Daar gaat u jammer genoeg niet op in. Als voormalig politieman in Zeeland weet ik dat er ook in uw gemeenten plaatsen zijn waar een verbod niet noodzakelijk is. Dat is jammer en geeft aan dat gemeenten niet veel ophebben met wettelijke bepalingen waar zij aan onderhevig zijn. Daarnaast verwacht u dan wel dat burgers zich aan de wet houden. Ik kan dat niet rijmen. Ik heb de Autoriteit Consument en Markt ook van mijn bevindingen op de hoogte gesteld. In een telefoongesprek hebben zijn aangegeven mijn mening bij de herziening van hun beleid mee te nemen. De mening van de NKC is in dit geval niet de mijne.

Reactie D66

Geachte heer Slingenberg,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar en mijn excuses voor de late beantwoording van uw bericht.

In antwoord op uw schrijven kan ik zeggen dat de gemeenteraad van Veere de genoemde bepalingen weloverwogen heeft opgenomen in de APV.  In onze gemeente zijn 163 minicampings en 23 campings. Dat betekent dat er per 1,5 km2 één camping is waar ook campers kunnen overnachten. Er is dus geen noodzaak om ook nog toe te staan dat campers mogen overnachten op andere plaatsen in de gemeente Veere.

In november 2011 is in de commissie maatschappelijke ontwikkeling gesproken over campers en ‘vrije’ kampeerplaatsen. Het college kwam toen met een voorstel om gemeentelijke camperplaatsen in te richten. De raad heeft toen uitgesproken dat ze dat niet wilden o.a. om bovenstaande redenen. Mede ondersteund door de uitspraak van de directeur van de Nederlandse Kampeerauto club in het blad Recreatie, waarin hij zei “Een camperplaats naast een camping, dat moet je niet willen”.

Op basis van bovenstaande zijn de betreffende artikelen in de APV opgenomen. Wat D66 betreft zijn er geen nieuwe feiten of argumenten op basis waarvan de APV in dezen gewijzigd zou moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Marion van Stiphout

Fractievoorzitter D66 Veere

Mijn reactie

Dank voor uw bericht. In mijn bericht heb ik het voornamelijk over het verbod op parkeren en parkeren en overnachten. Als gemeenteraadslid heeft u beloofd de wetgeving na te leven. Hiervan is naar mijn mening en vele juristen geen sprake. Dat verbaast mij en vind het niet integer. Ik mis hiervan de onderbouwing in uw reactie.

Ondertussen heb ik ook landelijk de VVD en D66 om hun standpunt gevraagd.

D66 reageerde:

Het Landelijk Bestuur van D66 heeft geen zicht op de processen rondom APV’s binnen de gemeente Veere. Het is dan ook niet gepast om over dergelijke specifieke lokale politieke onderwerpen inhoudelijke uitspraken te doen

Ik verwijs u graag naar de D66 fractie in Veere als u nadere toelichting wenst op de standpunten van de D66 fractie.”

Mijn reactie:

Jammer, dat ook D66 niet eens weet hoe de landelijke wetgeving in elkaar steekt.

Slecht voor uw imago.

(Weer een partij waar we niet op moeten stemmen. Geen integriteit dat ze zelf zeggen hoog in het vaandel te hebben staan).

 

Share