Aanvragen camperplaats

Aanvragen camperplaats.

Veel camperliefhebbers vinden dat er iets aan de campervriendelijkheid van Nederland moet gebeuren en vragen hun gemeente om een camperplaats aan te leggen.

Het aanvragen van een camperplaats is meer dan een briefje sturen. Er is een grondige voorbereiding noodzakelijk wil de aanvraag een kans van slagen hebben.

Wil je een camperplaats in je gemeente aanvragen dan zijn natuurlijk de volgende groeperingen van belang:

  • burgemeester en wethouders
  • leden gemeenteraad en de plaatselijke politieke partijen
  • gemeente ambtenaren
  • de (lokale) pers, zoals radio, tv, kranten etc.
  • het maatschappelijk middenveld in de gemeente, denk aan de middenstandverenging (omzet vergroting).

Reken daarnaast op verzet van de Recron, campinghouders en mogelijk de VVV. Mogelijk zijn er nog andere partijen te noemen binnen de betreffende gemeente. Wanneer je onvoldoende voorbereid aan de slag gaat, kun je een aanvraag beter achterwege laten.

De voorbereiding.

Ga eens praten met de politieke partijen, gemeenteraadsleden en B&W van de betreffende gemeente. Politie partijen nodigen je mogelijk uit voor hun vergadering, nadat je schriftelijk hebt uitgelegd wat en waarom je een camperplaats wilt aanvragen. Zorg dat je dan goed beslagen ten ijs komt of vraag hulp aan één van de camperclubs. Ook is het goed om de plaatselijke middenstandsvereniging voor je idee te winnen, immers zij hebben belangen bij de omzet die door een camperplaats gegenereerd wordt. Misschien wil één van hen wel een sanizuil plaatsen en beheren, natuurlijk ook voor de beheerder van deze zuil een bron van inkomsten.

Ook is het indienen van een burgerinitiatief een prima middel om, onder voorwaarden, b.v. het verzamelen van een voldoende aantal handtekeningen, onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

Het initiatief kan bijvoorbeeld inhouden het schrappen van de artikelen “Kamperen buiten kampeerterreinen” voor kampeerauto’s inhouden of het aanwijzen van camperplaatsen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Bekijk welke plaats geschikt is om in te richten. Zoek uit of de gemeente eigenaar is of een andere partij. Is het een andere partij, dan zal deze ook mee moeten werken.

Pas na een goede voorbereiding kun je overgaan tot de officiële aanvraag. Bedenk dat alleen een brief sturen vaak averechts werkt. Men zal het dan snel afdoen als we hebben voldoende campings. Wil je na een goede voorbereiding een camperplaats aanvragen dan vind je een voorbeeldbrief vind je hier!

Documentatie

Extra informatie, klik hier!

Share

Geef een reactie