extra informatie.

Om iets te bereiken op campergebied moet je kijken naar de machten die er in Nederland zijn. De belangrijkste macht komt voort uit de trias politica, de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Daarnaast worden er in de literatuur en de pers nog enkele machten onderkend , zo kom je aan zes belangrijke machten in Nederland te weten:

 1. de wetgevende macht, de regering (Koningin en ministers) en het parlement (eerste en tweede kamer)
 2. de uitvoerende macht, de ministers (en ambtenaren)
 3. de rechterlijke macht, de Rechtbank of het Hof, daarnaast kennen we volgens de literatuur en pers nog drie machten te weten:
 4. de ambtelijke macht. De ambtenaren zijn als zelfstandige macht te onderkennen, omdat zij in de praktijk de beslissingen van de uitvoerende macht uitvoeren en interpreteren. De ambtenaren zijn ook van groot belang bij het opstellen van nieuwe regels en beleid. In de praktijk blijkt dat de macht van de ambtenaren soms groter is dan die van hun politieke meesters.
 5. De pers. Zowel de uitvoerende macht, de regering als de wetgevende macht, het parlement zijn in grote mate afhankelijk van de pers om aan het volk te communiceren wat er door de politici gedaan wordt. Deze rol van communicatiekanaal, geeft de pers een machtige sluisfunctie. De relatie met de pers en de wijze waarop een politicus of zijn partij overkomt in de pers is tegenwoordig een van de belangrijkste factoren voor succes van de politicus en zijn partij. De pers vervult ook nog een belangrijke controlerende functie, doordat zij de gedragingen van de drie machten en de effecten van hun beslissingen openbaart aan het volk.
 6. Het maatschappelijk middenveld. Het maatschappelijk middenveld is het geheel aan organisaties in de samenleving welke verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Tot het maatschappelijke middenveld kunnen o.a.. kerken, vakbonden, milieubeweging, sociale organisaties, productschappen, werkgeversverenigingen, pressiegroepen etc. gerekend worden. Deze organisaties nemen deel in het proces rond de vorming van beleid, maar legitimeren het beleid ook naar hun achterban wanneer het van kracht is.

Wil je dus snel iets bereiken , dan moet je met deze machten rekening houden. Daarnaast is het belangrijk wie kan helpen dat doel te bereiken. Zie daarvoor ook de vorige pagina.

Argumenten die pleiten voor een camperplaats:

 1. Kampeerautobezitters willen kunnen rondtrekken door een streek of regio om plaatsen te bezoeken die zij de moeite waard vinden, in hun eigen tempo. Soms blijven ze maar kort, soms wat langer. Kampeerautobezitters maken af en toe gebruik van een camping, maar zijn vaak op zoek naar plekken waar zij op een veilige manier de nacht kunnen doorbrengen.
 2. Kampeerautobezitters zijn zowel in de zomer als in de winter op pad. Veel campings zijn alleen in de zomer geopend. De campings die in de winter wel open zijn, hebben liever geen kampeerauto’s binnen de poort omdat een kampeerauto door zijn gewicht schade kan toebrengen aan de grasmat. Bovendien liggen campings zelden op loopafstand van het centrum.
 3. Kampeerautobezitters zijn toeristen die de lokale bezienswaardigheden willen bekijken, winkelen, iets drinken op een terras, inkopen doen of uit eten in een van de plaatselijke restaurants. Met andere woorden: de lokale economie kan profiteren van het aanwijzen van een camperplaats.
 4. Kampeerautobezitters willen graag op dezelfde manier behandeld worden als toeristen die de stad/gemeente per boot bezoeken: als gasten waarvoor een plek is geregeld waar ze met de boot kunnen aanleggen. Niet te ver van het centrum en tegen een redelijke vergoeding. Zij zijn net als booteigenaren toeristen die de dingen willen doen die alle toeristen doen, met als verschil dat kampeerautobezitters ook in de winter en in het voor- en naseizoen onderweg zijn.
 5. Kampeerautobezitters kamperen niet, maar brengen in een geparkeerde auto de nacht door. Moderne kampeerauto’s hebben gas, water, licht en een afvalberging en hebben daarom geen camping nodig.
 6. Kampeerautobezitters die niet in Nederland op parkeerplaatsen mogen overnachten vertrekken naar de omringende landen zoals België, Duitsland en Frankrijk.
 7. Kampeerautobezitters geven redelijk grote bedragen uit bij de middenstand, maar ook aan culturele en sportieve voorzieningen.
 8. Kampeerautobezitters zijn best bereid voor de overnachting te betalen.

 Zie ook de documentatie op campervisie.nl

Share

Geef een reactie