Gemeenten, campings en campergebruikers

Campers

Overpeinzingen over gemeenten, campings en campergebruikers.

Naar mijn idee doen alle drie de groepen iets verkeerd, alleen hoe lossen we het op?

Al een paar jaar bedenken we als camperaars hoe we bezwaar kunnen maken tegen de parkeerproblemen en het verbieden van vrij overnachten van campers. Bezwaar maken doen we niet om de gemeenten van werk te voorzien, maar omdat we ons beknot voelen in onze vrijheid. Gemeenten proberen het parkeren en overnachten te reguleren omdat bewoners/campinghouders klagen.

Campers zijn duur in aanschaf, niet veel mensen kunnen een mooie nieuwe camper kopen. Toch kunnen steeds meer mensen zich een nieuwe of tweede hands camper veroorloven. Zij schaffen dit aan door bijvoorbeeld:

 • aanwenden eigen financiële middelen
 • hun huis te verkopen of de hypotheek te verhogen
 • de camper ook te gebruiken voor woon/werk verkeer
 • een lening af te sluiten
 • een busje tot camper om te bouwen.

Vast staat dat iedere campereigenaar trots is op zijn huisje op wielen en er zuinig op is. De camper betekent immers vrijheid, langere of kortere tijd zwerven over de wereld, zonder allerlei zaken te moeten reserveren. Omdat te kunnen is de camper, net als een klein huisje ingericht met veel voorzieningen om vrij te kunnen overnachten. Door alle voorzieningen is een camper, net als woningen inbraakgevoelig. Je wilt je camper dan ook op een veilige plaats parkeren.

Onderweg met de camper, buiten Nederland, zijn er eigenlijk weinig problemen. Je voelt je in veel landen en slechts enkele Nederlandse gemeenten welkom, je mag er vrij overnachten of op een door de gemeente aangewezen camperplaats de nacht doorbrengen.

Maar in heel veel andere Nederlandse gemeenten voel je je beknot en gediscrimineerd. Door het niet gedefinieerde begrip “schadelijk voor het aanzien” waarbij een vuil en verroest bestelbusje wel overal mag staan en eenzelfde keurig busje ingericht als kampeerauto niet. Ook mag je er door kromme (onrechtmatige) regelgeving niet (lang) parkeren, na enkele dagen wordt je verbannen naar bijv. een industrieterrein, waar je de camper niet graag achterlaat met zijn dure inventaris. Het vuile en verroeste busje mag blijven staan.  Daarnaast wegen gemeente de rechtsbeginselen proportionaliteit en subsidiariteit niet of nauwelijks af bij een algeheel verbod op parkeren en overnachten. Ook leven zet EVRM en de afgelegde ambseed of belofte, om de wettelijke bepalingen na te leven, mogelijk niet na. Wil je in gemeenten vrij overnachten, dan zijn er geen of veel te weinig plaatsen waar dat mag en krijg je te maken met de plaatselijke opsporingsambtenaren die in opdracht van het bevoegd gezag je bekeuren.

De bekeuringen hebben weer tot gevolg dat we die ondeugdelijke wetgeving onderuit halen door middel van bezwaarschriften, rechtszaken en ander juridisch geneuzel, waar in ieder geval geen enkele burger blij van wordt. In veel gevallen wint de campergebruiker de rechtszaak en terecht natuurlijk omdat de vereiste wettelijke afwegingen niet zijn gemaakt. Dit moet toch anders en beter kunnen?

Ik heb de neiging om tegen gemeentebestuurders / gemeenteraadsleden te zeggen, laat die kampeerauto’s toch eens met rust. Misschien rijdt u er over een paar jaar zelf in en merkt u dat het beleid in veel en ook in uw eigen gemeente dramatisch is.

Campings.

Campings vinden vaak dat campers niet vrij mogen staan, want zij hebben immers een kampeerterrein en betalen daar allerlei lasten voor. Campings willen op deze manier gedwongen winkelnering doen, dat werkt niet en zal ook nooit werken. Ook bieden zij door koppelverkoop naast een plaats om te overnachten, sanitair en diverse recreatieve voorzieningen aan. Daarmee bieden ze iets aan waar camperaars meestal geen behoefte aan hebben. Die koppelverkoop is laakbaar en maakt de prijs van een simpele overnachting absurd hoog. Ook vinden zij het geen gemeentelijke taak om plaatsen aan te wijzen, onzin natuurlijk, een gemeente wijst altijd parkeerplaatsen aan, verzorgt het groen, zorgt voor riolering en dergelijke, het is gewoon een gemeentelijke taak. Campingeigenaren zouden eens naar bijv. Frankrijk moeten kijken, waar gemeentelijke camperplaatsen voor de camping liggen en de campers tegen betaling gebruik mogen maken van de campingvoorzieningen. Ook vraag je je af waaraan campings eigenlijk het alleenrecht ontlenen op het aanbieden van ruimte om te parkeren en dan in je auto te slapen? Parkeren is een gemeentelijke aangelegenheid en slapen is in Europa nog steeds niet verboden. Tenslotte zijn echte ondernemers creatief genoeg om een aanbod te bedenken waarmee ze campertoeristen wel weten te bereiken. Ook vergeten campings dat camperplaatsen campers aantrekken, aan de Moezel staan de campings en de camperplaatsen vol campers, zowel in de zomer als in de winter.

Naar mijn idee is het probleem niet zo groot, maar iedereen moet meewerken om het op te lossen, dat is goed voor mensen met een camper, de middenstand, de campinghouders, de horeaca etc. etc.

Ik denk aan de volgende oplossingen:

Gemeentebesturen:

 • wijs voldoende plaatsen aan waar met een camper overnacht kan en mag worden al dan niet tegen een parkeervergoeding. (Het vrijlaten is nog beter, we hebben als zoveel regeltjes);
 • vraag de middenstand of campings om sanistations aan te leggen die tegen betaling gebruikt kunnen worden.
 • Laat het parkeren en overnachten vrij voorzover:
  • De wegenverkeerswetgeving dat toelaat;
  • Er niet direct voor woningen geparkeerd wordt, waardoor het uitzicht belemmerd wordt, tenzij er een schriftelijke afspraak met deze bewoners is gemaakt door de campergebruiker (alleen bij regelmatig parkeren).
 • Stel eventueel de noodzakelijk verkeersmaatregelen in.
 • Treed, waar nodig via afspraken met openbaar ministerie en politie (de Driehoek) hard op tegen campergebruikers die opzettelijk en wederrechtelijk het milieu vervuilen door afval achter te laten of zwart of grijs water onbevoegd lossen.

Campergebruikers:

 • Maak waar nodig schriftelijke afspraken met de omgeving waar zij regelmatig parkeren. Dit alleen indien er enige overlast van het parkeren ontstaat of kan ontstaan.
 • Draag zorg voor zo weinig mogelijk overlast, aanwijzingen van opsporingsambtenaren / camperplaats beheerders worden onmiddellijk opgevolgd.
 • Gedraag je als gasten.

Campings:

 • accepteer dat campergebruikers geen gebruik maken van gedwongen winkelnering en begrijp dat u geen alleen recht heeft op parkeren (en slapen).
 • probeer, net als andere middenstanders, uw camping aantrekkelijk te maken zodat mensen met een camper naar uw camping komen ( u bent toch ondernemer?).
 • stellen zich gastvrij op
 • Denken mee met de overige middenstanders in hun dorp of stad en misgunnen hen geen inkomsten zodat camperaars naar andere plaatsen of landen vertrekken en er alleen maar verliezers zijn.

Je lost het probleem of samen op of de rechter doet het uiteindelijk, waarbij de kans dat de campergebruiker wint heel reël is.  Op deze website vind u daar veel meer over.

 

 

Share

Geef een reactie