Discriminatie campers?

Op het Veersemeer mogen recreatiebootjes 24 overnachten buiten de jachthavens. Hiervoor wordt van overheidsgeld steigers aangelegd. Omdat ik vond dat er sprake was van discriminatie, heb ik dit voorgelegd aan de gemeente Noord-beveland. De briefwisseling spreekt voor zich:

  1. Brief aan de gemeente
  2. brief gemeente deel 1
  3. brief gemeente deel 2
  4. Mijn reactie op bovenstaande brief.
  5. Nu er geen reactie is gekomen een klacht ingediend bij de Zeeuwse Ombudsman, maar deze is niet bevoegd.


Ondertussen heeft ook de Provinciale Zeeuwse Courant aandacht aan dit onderwerp besteed, zie de PZC.

Ik ben het overigens niet eens met de uitleg van de PZC, naar mijn mening gaat discriminatie veel verder: 
Discriminatie gaat verder dan de redactie aangeeft. Discriminatie is ELKE vorm van onderscheid, ook tussen groepen van personen, zoals hier recreanten met bootjes en recreanten met campers.

Ook moeten gemeenten bij samenstellen van de APV het proportionaliteitsbeginsel hanteren. Verboden mogen niet verdergaan dan strikt noodzakelijk is om de nagestreefde doelstellingen (overlast) te verwezenlijken. De verboden gaan veel verder. Overdag wel parkeren en na 21.00 uur niet is niet proportioneel, want na 21.00 uur is er geen overlast, geen horizonvervuiling of wat dan ook. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de APV en niet het waterschap. 

Wordt vervolgd.


Share